26. september. 1896-1902

Lørdag 26/9 kl.14

Introduktion kl. 13.30

Den Anden

1886-1902

Den stolte og egensindige kunstner

 

Strygekvintet

I.P.Jacobsen sange: Op. 6

Ludvig Holstein sange Op. 10

Strygekvartet no. 3 Op. 14

 

Al Kunst er i sit Væsen det modsatte af Sandselighed og saasnart det kommer ind med, er det ikke længere høj og rèn Kunst… Dagbog den 11. november 1894

 

Virtua Kvartetten
Henriette Bonde Hansen
Sverre
Jens Søndergaard